Informem que, ja que no tenim una normativa concreta respecte els triples empats, ens regirem al que diu l’article 181 de la RFETM. L’ordre de criteris que es tindrà en conte en cas d’empat de punts serà el següent:

1r. El que hagi aconseguit més punts entre els encontres directes dels equips implicats.
2n. El que tingui un coeficient més gran de la divisió Punts a favor dividit per Punts en contra en els encontres directes dels equips implicats.
3r. El que tingui un coeficient més gran de la divisió Sets a favor dividit per Sets en contra en els encontres directes dels equips implicats.

Comitè TTI

Anuncis