Durant la reunió de clubs del mes de setembre es va posar sobre la taula l’interès d’algunes persones per dividir la Lliga Intercomarcal en dues divisions. Aquest fet ja feia anys que es parlava i es va decidir que el Comitè TTI faria una única proposta a principis d’any i que seria votada per tots els equips.
Avui aquesta proposta ha estat enviada als delegats de cada equip i el temps límit per votar SÍ o NO és el 19 de gener a les 23:59. És recomanable que cada equip ho debati abans d’enviar la resposta.
Finalment us recordem que el Comitè TTI no està posicionat ni a favor ni en contra de la proposta. Simplement ha portat a terme el que se li va demanar a la reunió.